กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม

ตารางการฝึกซ้อม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

บัณฑิตทุกคน ต้อง รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561