กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม

ตารางการฝึกซ้อม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

บัณฑิตทุกคน ต้อง รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560