อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก