การแต่งกาย

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 (รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1) และ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 (รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์)

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น)
บัณฑิตชาย มศวชาย ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น)

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 (รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์) และ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์)

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครื่องแบบนิสิต เสื้อแขนสั้น
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมเสื้อแขนยาวสีขาว
ทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมกระโปรงทรงตรงสีกรมท่า สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น หัวตัด สูงไม่เกินสองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม รองเท้าหนังแก้วมันวาวและรองเท้าส้นตึก
บัณฑิตชาย มศวชาย สวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพและเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายและโลหะ ถุงเท้าสีดำ ไม่สวมรองเท้าผูกเชือกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ห้ามใส่รองเท้าปลายแหลมยาวและรองเท้าหนังแก้วมันวาว
 พระภิกษุ ใส่จีวรสีพระราชนิยม

บัณฑิตทั้งหญิงและชายที่เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัดของตนเอง

ทรงผมสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตหญิง มศวหญิง จัดแต่งทรงผมให้สุภาพ ไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ทำสีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบให้เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าเพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายคำนับ ไม่สวมวิกและตาข่ายคลุมผม ห้ามติดขนตาปลอม
บัณฑิตชาย มศวชาย จัดแต่งผมให้สุภาพเรียบร้อย และไม่ทำสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง หรือแต่งทรงผมแฟชั่น และไม่ไว้หนวดเครา

บัณฑิตทั้งหญิงและชายต้องสวมครุยวิทยฐานะ แบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการแต่งกายบัณฑิตอย่างเคร่งครัด