อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก