ติดต่อ

ติดต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับบัณฑิตศึกษา: ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15730
เบอร์โทรศัพท์. 094-795-9362
ระดับปริญญาตรี: ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 0-2649-5720 ต่อ 15662

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โทร. 02649-5000 ต่อ 15306

ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 17973
นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
โทร. 094-963-8585 (ในเวลาราชการ)