ติดต่อ

ติดต่อ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับบัณฑิตศึกษา: ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15618, 15644, 15646, 15730-1
ระดับปริญญาตรี: ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 0-2649-5720 ต่อ 15614, 15662

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 02649-5000 ต่อ 15666

ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15696
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 17973