ติดต่อ

ติดต่อ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับบัณฑิตศึกษา: ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15618, 15644, 15646, 15730-1
ระดับปริญญาตรี: ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 0-2649-5720 ต่อ 15614, 15662

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 02649-5000 ต่อ 15666

ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15696
นายบุรฮาน หวังเหล็ม
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 17964
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 17973

 ร้านเช่าชุดครุย

ร้านครุยสุกัญญา :
รอบที่ 1
วันที่ 1 – 20 กันยายน 2563
เวลา 10.00 – 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
รอบที่ 2
วันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 – 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
สถานที่
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)
ติดต่อ
081 – 9844646 หรือ 081 – 6591202

 ร้านถ่ายรูป

บริษัท นิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วีดีโอ จำกัด
โทร. 02-415-7818 หรือ 02-4159337

 บริการรับจอง แต่งหน้า ทำผมบัณฑิต

สามารถติดต่อเพื่อรับบริการจอง ได้ที่
บริเวณใต้โถง อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

โทร. 081-942-5695 หรือ 063-249-6490