ติดต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับบัณฑิตศึกษา: ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15618, 15644, 15646, 15730-1
ระดับปริญญาตรี: ติดต่อ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ประสานมิตร
โทร. 0-2649-5720 ต่อ 15614, 15662

 ร้านเช่าชุดครุย

ร้านครุยสุกัญญา
โทร. 02-116-9045 หรือ 081-659-1202

 ร้านถ่ายรูป

บริษัท นิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วีดีโอ จำกัด
โทร. 02-415-7818 หรือ 02-4159337
ดูแผนที่ร้านในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร