ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติ

คำกล่าวปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้า..(กล่าวชื่อตนเอง)..ขอกล่าวคำปฏิญาณ ต่อที่ประชุม/ อันมีพระรัตนตรัย/ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ และคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ว่า

 1. ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย์ อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล
 2. ข้าพระพุทธเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/ สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/ และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ/ ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด
 3. ข้าพระพุทธเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม/ และบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต
 4. ข้าพระพุทธเจ้าจักเคารพนับถือคณาจารย์/ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ และผดุงเกียรติของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้อบังคับ

 1. บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
 2. การเดินแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้ควบคุมแถว เมื่อลุกขึ้นต้องถวายความเคารพแล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวทีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทันผู้อ่านรายชื่อเบิกตัว
 3. บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวถัดจากบัณฑิตที่กำลังขึ้นไปรับให้สังเกตอาจารย์ผู้ควบคุมแถวจะให้สัญญาณลุกขึ้น จากนั้นถวายความเคารพพร้อมๆ กัน และเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที
 4. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงคนสุดท้าย ผู้แทนบัณฑิตออกมากล่าวนำปฏิญาณตน บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพนำปริญญาบัตรแนบอกและกล่าวตาม
 5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท เมื่อจบทุกคนถวายความเคารพ และยืนสงบนิ่ง อยู่จนองค์ประธานเสด็จพระราชดำเนินออกจากสถานพิธี ให้บัณฑิตทุกคน ออกจากสถานพิธีอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การถวายความเคารพ

บัณฑิตหญิง มศวบัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิงที่สวมเครื่องแบบปกติขาว ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวปฏิบัติดังนี้ ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวา ย่อตัวต่ำลงเล็กน้อย ยกมือทั้งสองข้างประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย
บัณฑิตชาย มศวบัณฑิตชาย และบัณฑิตชายที่สวมเครื่องแบบปกติขาว ปฏิบัติโดยเริ่มจากการยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปยังที่ประทับ ก้มศีรษะ พร้อมโค้งตัวไปถึงเอว ตามองปลายเท้าและยืดตัวขึ้น ให้ทำด้วยจังหวะที่นุ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

การรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตยกแขนขวาขึ้นให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้น และนิ้วทั้งห้าอยู่ชิดกัน ปรับระดับความสูงต่ำ ให้ข้อมืออยู่ระดับเดียวกับใบปริญญาบัตร ที่วางอยู่บนผ้าทิพย์หน้าแท่นที่ประทับ และรับปริญญาบัตรโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ ด้านล่างตรงกลางใบปริญญาบัตรด้านหน้านิ้วชี้อยู่ที่สันปกปริญญาบัตรด้านล่าง และอีกสามนิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังของใบปริญญาบัตร แล้วรับใบปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้า

การลุกจากที่นั่งและการเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้นำแถว ซึ่งจะหันหน้ามาทางบัณฑิต และส่งสัญญาณให้บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้น  อาจารย์ที่นำแถวหันกลับมาถวายความเคารพพร้อมบัณฑิตในแถวทุกคน บัณฑิตเดินออกจากที่นั่งเป็นแถวเรียงหนึ่งขึ้นบนเวที ขณะขึ้นบนเวที บัณฑิตต้องเดินตัวตรง แขนแนบลำตัว ไม่แกว่งแขนและไม่เกร็ง

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกาย วันที่ 12 และวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัณฑิตหญิง : ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น)

บัณฑิตชาย : ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น)

การแต่งกาย วันที่ 15 และวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

                บัณฑิตหญิง : ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครื่องแบบนิสิต เสื้อแขนสั้น ส่วนระดับสูงกว่าปริญญาตรี  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมกระโปรงทรงตรงสีกรมท่า สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้นหัวตัด สูงไม่เกินสองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม สำหรับข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ

                บัณฑิตชาย : ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีสวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพ และเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำไม่มีลวดลายและโลหะ ถุงเท้าสีดำ สำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ

พระภิกษุสงฆ์ : ห่มจีวรสีพระราชนิยม

ทรงผมสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

               บัณฑิตหญิง จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ทำสีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบไว้ให้เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าเพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายความเคารพ ไม่สวมวิกหรือตาข่ายคลุมผมที่มีลวดลาย (แฟชั่น)

               บัณฑิตชาย จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่น ไม่ทำสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง และไม่ไว้หนวดเครา

ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 1. ในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัยการจราจรจะติดขัดมาก จึงควรมาก่อนเวลารายงานตัว และงดนำรถยนต์และพาหนะส่วนบุคคลอื่น ๆ เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 2. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องทำผมทรงสุภาพ ไม่ทำสีผม ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่ติดขนตาปลอมสี หรือขนตาแฟนซี ไม่สวมต่างหูหรือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะ และห้ามสวมแหวน นาฬิกา กำไลข้อมือ และเครื่องประดับอื่น ๆ
 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมือติดตามตัว เข้าในอาคารบริเวณพิธีฯ
 4. ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกำลังดำเนินอยู่ ขอให้บัณฑิตทุกท่านอยู่ในความสงบและสำรวม ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
 5. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่อาคารบริเวณพิธีฯ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
 6. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องรายงานตัว