SWU | Commencement    
 
 
 
สรุปรายชื่อ, เบอร์ติดต่อและค่าใช้จ่ายของโรงแรมและที่พัก
ในเขตนครนายกและกรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิตและพหลโยธิน)
 
รายชื่อสถานที่พัก อ.องครักษ์  จ.นครนายก
ที่ ชื่อที่พัก โทรศัพท์ ที่ตั้ง
1. องครักษ์ อพาร์ตเมนท์ 0-3739-5395
0-3739-5399
หลัง มศว องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2. นนท์อพาร์ตเมนท์ 0-3739-5541-5 หลัง มศว องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
3. สยามรีสอร์ท 0-3739-1999
0-3739-2000
ถ.รังสิต-นครนายก
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
4. อาทิตยาคันทรีคลับ 0-2569-1387-8 คลอง 15 ถ.รังสิต-นครนายก
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5. บ้านเอกมณี 0-3739-5560 หลัง มศว องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6. ธนินธร อพาร์เมนท์ 037-395500 3/24 หมู่ 6 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 
จ.นครนายก
ที่ ชื่อที่พัก โทรศัพท์ ที่ตั้ง
1. ชลพฤกษ์รีสอร์ท 0-3738-2092 อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทางเข้าด้านข้างร้านอาหารริม
สวนติดถนนรังสิต-นครนายก
2. เรือนรับรอง จปร. 0-3739-3119 เขาชะโงก อ.เมือง จ.นครนายก
3. ศูนย์สัมมนากิติธเนศวร 0-3731-6031
0-1813-6600
0-9834-6797
อ.เมือง จ.นครนายก
ติดถนนรังสิต-นครนายก
4. กอบเกื้อพาเลซ 0-3731-1633 ถ.ธงชัย อ.เมือง จ.นครนายก
5. จักรดาวการ์เด้นโฮม รีสอร์ท 0-3739-3162-4 ต.พรหมณี  อ.เมือง จ.นครนายก
6. วังรีรีสอร์ท 0-3738-6406-9 ต.เขาพระ  อ.เมือง จ.นครนายก
7. บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท 0-3738-6444 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
8. ชมพู-ม่วงรีสอร์ท 0-3738-6426-8 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
9. สีดารีสอร์ท 0-3738-5154-61 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง
อ.เมือง จ.นครนายก
10. รอแยลฮิลล์รีสอร์ท 0-1371-2075
0-3738-5210-5
0-3738-5087
ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก
11. ช่อชะมวงรีสอร์ท 0-3738-5188
0-3738-5222
ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก
12. โพธิ์แดงรีสอร์ท 0-3732-8265-7
0-1781-2412
ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก
13. อิงธาร รีสอร์ท 0-7090-2339 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง
อ.เมือง จ.นครนายก
14. บ้านริมธาร 0-3738-5260
0-6017-7123
ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง
อ.เมือง จ.นครนายก
15. หญ้างามรีสอร์ท 0-9402-5790 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
16. โฮมแอนด์ฮิลล์รีสอร์ท 0-3738-5336 0-3738-5309 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
17. ภูโอบ น้ำใส คันทรี รีสอร์ท 0-3732-8370 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
18. สวนหงส์ การ์เดนวิว รีสอร์ท 0-3732-8079 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
19. ริมธาร รีสอร์ท 0-6888-9616
0-3738-5344
ถ.นครนายก-นางรอง
ต.สาริก อ.เมือง จ.นครนายก
20. ภูมินทร์ รีสอร์ท 0-1804-2793 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
21. บริษัทสวนพวกพักและรีสอร์ท จำกัด 037-306148
01-341-0025
01-344-7653
137 หมู่ 13 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ห่างจาก มศว องครักษ์ ประมาณ 20 กม.
 
ถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ที่ ชื่อที่พัก โทรศัพท์ ที่ตั้ง
1. โรงแรม เอบิน่า เฮ้าส์ 0-2973-4501-29 ซ. 64 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
2. โรงแรม หลุยส์ แทเวิน 0-2551-2191-9 ซ. 64 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่กรุงเทพฯ
3. โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 0-2575-5599 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
4. โรงแรม รามาการ์เด้น 0-2561-0042-6 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
5. โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต 0-2992-6999 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ใกล้กับ
ห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต
6. โรงแรม มารวย การ์เด้น 0-2561-0510-47 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ใกล้เกษตรศาสตร์
 
 

Since Oct 1,2010
Copyright © 2007 Srinakharinwirot University.All Rights Reserved.