SWU | Commencement  
   
 
 
 
 
ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   
การถวายความเคารพ
การถวายความเคารพทุกครั้ง จะเริ่มจากการยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปยังที่ประทับ
หญิง ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว ปฏิบัติดังนี้
ชักเท้าซ้ายไปด้านหลัง เยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวาย่อตัวต่ำลงเล็กน้อย มือทั้งสองข้างแนบลำตัว ก้มศีรษะเล็กน้อย ใช้เท้าซ้ายดันตัวขึ้น ยืดเข่าขวาขึ้น ยืนตัวตรง ดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา
ชาย ถวายความเคารพโดยการคำนับ ปฏิบัติดังนี้
ก้มศีรษะพร้อมโค้งตัวลงไปถึงเอว ตามองปลายเท้า และยืดตัวขึ้น ให้ทำด้วยจังหวะที่นิ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป
 
การรับปริญญาบัตร
การถวายความเคารพทุกครั้ง จะเริ่มจากการยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปยังที่ประทับ
 
การลุกจากที่นั่ง
ขณะลุกจากที่นั่งและกลับเข้าที่นั่งในสถานพิธีต้องถวายความเคารพทุกครั้ง
 
 
 

Since Oct 1,2010
Copyright © 2007 Srinakharinwirot University.All Rights Reserved.